Title

Engelandts Appel en Beroep Van de Secrete Cabale of Vergaderinge Te Withall, Aen en op den Grooten Raedt van de Natie, Zijnde De Edele en Gemeente vergadert [...] : Behelsende een levendige schilderie van den loosen aert en handelinge der Kroone van Vranckrijck; nevens een wytluftig bewijs, dat het seer gevaerlijck [...] / In't Engels gedaen door een oprecht Liefhebber sijns Vaderlandts, Een van soodanigen daer uyt vertaelt [i.e.: William Coventry. Angebl. Verf.: François P. de Lisola oder Thomas Clifford]. Amsterdam : Bruyninck, 1673