Title / Description
Een Bondigh Advys, Dat niemandt in tijdt van Oorlog behoorde te vluchten, of is oorsaeck van veel Abuysen der Regenten : 't Welk te wege gebracht heeft de ruine en ondergangh van de provintie van Over-Yssel ; Ter. Obsequium amicos veritas odium parit. [Leiden] : Hermansz, 1673