Title / Description
Wacht-Praetje, Tusschen een Sarjant, Adelborst, en Schutter : 3. Derde Deel Van 't Wacht-Praetje, Over de oude Privilegien en Voor-Rechten der Amsterdamse Burgers en Gilden, gehouden in der zelver Wagthuys aen de Uterse [...]. [S.l.]. 1672