Titel / Beschreibung
Copia Mr. Joan Gansneb genaemt Tegnagel [!], Avocaet Fiscael, Eysscher in cas van Crimineel ter eenre. Op en jegens Carel de La Lande, Gedaeghde en gedetineerde [...] : ... Hoogen Krijgsraet ... de Heere Grave van Waldeck ... gesententieert binnen de Stadt Naerden desen 3 November 1673. ... Was getekent G. Frederick van [...]. Naerden, 1673