Titel / Beschreibung
De Heldere Dageraed Verschenen over de Provintien van Hollandt, Zeelandt &c. In den Jare MDCLXXII. : Verhalende alle die donckere wolcken sedert de doodt van den laetsten Stadthouder, over de selve Landen; die nu wederom zijn over gewaeyt, oft staen op [...]. [S.l.] : [S.n.], 1672