Title

Hydra of Monster-Dier, dat tzedert den Jare 1650 in de Vereenigde Nederlanden gewoed heeft en nu van Hercules wert bestreden: en alrede eenige van sijn [...] : Het tweede Deel. Hydra Of Monster-Dier, Dat tzedert den Jare 1650. in de Vereenigde Nederlanden gewoed heeft, en nu van Hercules is bestreeden en overwonnen / t'Samen gestelt door J. A. Hercules Vriendt. Rotterdam. 1672

Content