Title / Description
Den politiquen mantel : Opgeligt in't Princen Leger: Door een Hollander, Zeeuw, Utregts-man en Fries. Utregt : Cyprianus van der Gragt, [ca. 1672]