Title / Description
t' Samen-spraeck/ Voor-gestelt van vier Personen, Twee Hollanders, Pieter en Klaes. Een Fransman. Een Bovenlander. Dewelke t'samen discourerende over den [...] : Midtsgaders eenige Versjes op de saeck passende. [S.l.] : [S.n.], 1672