Titel / Beschreibung
Onpartydige Consideratien, Over de Missive van sijn Hoogheyt de Heer Prins van Orange, Geschreven Aen de Burgermeesters en Regeerders van meest al de Hollantse [...] : Doorgaens op de tegenwoordige toestant van saken gepast / Door een Liefhebber van de Prins, en de dier-gekochte Vryheyt. Muyden : In de Rynse Wynbergh, 1672