Title / Description
Natuurlijcke Echo, Uytgegalmt over 't eyndt van Cornelis en Jan de Wit : Waer by is gevoeght de Verhemelde Geest Van Henry de Fleury, Heere van Buat, &c. Als mede de Rouwklacht Van Jan en Cornelis de Wit. Nevens noch een ander [...]. [Amsterdam], [1672]