Titel / Beschreibung
Genees-Middelen voor Hollants-Qualen : Vertoonende De quade regeringe der Loevesteinse Factie. Discite Justitiam moniti, [et] non temnore Divos. Antwerpen, [1672]