Titel / Beschreibung
Historie Balthazars Gerardt/ alias Serach/ die den Tyran van t'Nederlandt den Prince van Orangie doorschoten heeft : ende is daerom duer grouwelijcke ende vele tormenten binnen de stadt van Delft openbaerlijck ghedoodt. [S.l.] : [S.n.], 1584