Titel / Beschreibung
Een ootmoedich vertooch/ ende eenvoudighe verclaringhe vanden eenighe middel/ waer deur men voordaen/ dese arme bedructe Nederlanden sal behoeden van voorder [...] / Deur eenen Liefhebber van Godes heylich Woort, ende des Lants-weluaren [i.e. Perret, Etienne]. Anno 1583. in Agust. [S.l] : [S.n], 1583