Titel / Beschreibung
Verantwoordinghe/ Ende Justificatie voor den Colonel Tucher/ teghens de belastinghe hem opgheleyt/ byden Drossaert van Brabandt. Ende teghens alle andere [...]. [S.l.] : [S.n.], 1583