Title / Description
Verhael Van 't Voornaemste, 't gene desen Staet 't seder eenige Iaren is overgekomen ... : Een Onpartidige Bedenkinge Over des selfs Tegenwoordige Constitutie. [S.l.] : Waermont, 1672