Title / Description
Sententie Van den generalen Hove van Nederlant, Tegens Mr. Cornelis de Wit, Out-Burgermeester der Stadt Dordreght,[et]c. En Mr. Jan de Wit, Gewesen Raat-Pensionaris [...] : Gepronuncieert voor langh, en ge-executeert den 20. Augusti, 1672. 's-Graven-hage : [S.n.], 1672