Titel / Beschreibung
Ondersoeckinghe ende examinatie vande Middelen Ende conditien/ door de welcke de Inghesetene der ghevnieerde Prouincien/ met de Majesteyt vanden Coninck [...] : Van sommighe ghepretendeerde Vredemakers inde stadt van Ghendt van sommighe ghepretendeerde vredemakers inde stadt van Ghendt voorghedraghen. [S.l.] : [S.n.], 1584