Title / Description
Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Der Vereenigde Nederlanden : Inzonderheid Die Van Holland Van De Vroegste Tyden Af ; Uit De geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld : 9. Beginnende in 't jaar 1598, en eindigende met het sluiten van het twaalfjaarig Bestand, in 't jaar 1609 / [Jan Wagenaar]. Amsterdam. 1753
Content