Titel / Beschreibung
Discours van eenen oprechten, onpartijdighen ende ongheveynsden Patriot/ opden teghenwoordighen Staet van dese Nederlantsche Prouincien : Biddet om den voorspoed der Landen. Utrecht : Borculo, 1584