Titel / Beschreibung
Copie Van een Brief, Geschreven uyt Rotterdam aen N N. Licentiaet in de Rechten tot Dantzigh : Behelsende in't korte 't Geene in de Vereenigde Nederlanden sedert den Jare 1648, tot den Jare 1672 voorgevallen is, raeckende de Manieren en Maximen van [...]. Rotterdam : Erasmus, 1672