Titel / Beschreibung
Wederlegginge Van den Vergiften ende Lasterlijcken Hollandtschen Venezoen, Gebacken in Engelandt, etc. : Waar in den Aurheur [!] alle Onheylen, die ons lieve Vaderlandt in desen tegenwoordigen Oorlogh zijn overgekomen, Sijn Hoogheydt den Heere Prince van Orangien, [...] / Wederleydt Door een liefhebber van Sijn Hoogheydt, en van de naackte onpartijdige VVaarheydt. [S.l.] : [S.n.], 1672