Title

De Stadthouderlijcke Regeeringe In Hollandt Ende West-Vrieslant, Dat is Een kort en bondigh Verhael van de Gedenckwaerdighste daden ende wercken der Hollantsche [...] : aenvangh nemende met het Stadthouderschap van Prins Willem den I. ende eyndigende met de doodt van Prins Willem de II. / [Johann Uytenhage de Mist]. Amsterdam : Van der Gracht, 1662