Title

Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden : naar hun oorsprong en beteekenis verklaard / door F. A. Stoett. Zutphen : Thieme, 1901