Title / Description
Sententie, uyt-ghesproocken ende ghepronuncieert over Iohan van Oldenbarnevelt, ghewesen Advocaet vanden Lande van Hollandt en[de] West-Vrieslandt: en[de] [...] : [... Ghepronunchieert den derthienden May, anno 1619. Ter Ordonnantie vande Heeren Rechteren voornoemt. Onderteeckent, H. Potz.]. s'Graven-Haghe : Wouw, 1619