Titel / Beschreibung
Copye Vanden Brief by de Hog. Mog. Heeren Staten Generael, gheschreven aende respective provintien. s'Graven-Haghe : Wouw, 1619