Title / Description
De Münstersche furie, of het oproer der Wederdoopers te Münster in de jaren 1534 en 1535 : een geschiedkkundige voorlezing naar aanleiding van Meijerbeer's Prophete / Dirk Harting. Enkhuizen : Over de Linden, 1850