Titel / Beschreibung
Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de hervorming : Deel 2 Stuk 2 / door W. Moll. Utrecht. [1867]