Titel / Beschreibung
Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende eeuw : grootendeels volgens handschriften geschetst : 2 / door W. Moll. Amsterdam. 1854