Title / Description
Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende eeuw : grootendeels volgens handschriften geschetst : 1 / door W. Moll. Amsterdam. 1854