Title

Gesta abbatum Orti Sancte Marie : Gedenkschriften van de abdij Mariengaarde in Friesland / naar het te Brussel bewaarde handschrift uitgegeven, met inleiding, aanteekeningen en register door Aem. W. Wybrands. Leeuwarden : Kuipers, 1879