Title / Description
Markeregt van Leussen. Zwolle : Tjeenk Willink, 1873