Title / Description
Dijkregt van IJsselham. Zwolle : Tijl, 1883