Title

Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden, de hoofstad van Friesland, vermeldende den oorsprong, den aanwas en de uitbreiding van deze stad en van hare [...] : 2 / door W. Eekhoff. Leeuwarden. 1846