Title / Description
Dijkregt van Hasselt. Zwolle : Tjeenk Willink, 1873