Title / Description
Dijkregt van Zalk. Zwolle : Tijl, 1878