Title
De middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht : . Glossarium / uitg. door S. Muller. 's Gravenhage. 1885