Title / Description
De middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht : / uitg. door S. Muller. 's Gravenhage. 1883