Title / Description
De middeleeuwsche rechtsbronnen der kleine steden van het nedersticht van Utrecht : 2 / uitg. door R. Fruin. 's-Gravenhage. 1897