Titel / Beschreibung
De middeleeuwsche rechtsbronnen der kleine steden van het nedersticht van Utrecht : / uitg. door R. Fruin. 's-Gravenhage. 1892