Title / Description
De oudste rechten der stad Dordrecht en van het baljuwschap van Zuidholland / uitg. door J. A. Fruin. s'Gravenhage : Nijhoff, 1882