Title

De oudste rechten der stad Dordrecht en van het baljuwschap van Zuidholland : 2 / uitg. door J. A. Fruin. s'Gravenhage. 1882