Title / Description
Geschiedenis der staathuishoudkunde in Nederland tot het einde der achttiende eeuw : 2. Geschiedenis der koloniale politiek van de Republiek der Vereenigde Nederlanden / door O. van Rees. Utrecht. 1868