Title / Description
Geschiedenis der staathuishoudkunde in Nederland tot het einde der achttiende eeuw : . Oorsprong en karakter van de Nederlandsche nijverheidspolitiek der zeventiende eeuw / door O. van Rees. Utrecht. 1865