Title / Description
De Nederlandsche zeemagt, in hare verschillende tijdperken geschetst : . Van den val der oude republiek in 1795 tot den tegenwoordigen tijd / door J. J. Backer Dirks. Rotterdam. 1876
Content