Titel / Beschreibung
Westfriesche Stadrechten : / uitg. door M. S. Pols. 's-Gravenhage. 1888