Titel / Beschreibung
Westfriesche Stadrechten : 1 / uitg. door M. S. Pols. 's-Gravenhage. 1888