Titel / Beschreibung
De Nederlandsche zeemagt, in hare verschillende tijdperken geschetst : [3]. De zeemagt na den vrede van Nijmegen, tot aan den val der oude republiek in 1795 / door J. J. Backer Dirks. Rotterdam. 1871
Inhalt