Titel / Beschreibung
Kamper kronijken / uitg. door de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Deventer : De Lange, 1862