Title / Description
De Nederlandsche zeemagt, in hare verschillende tijdperken geschetst / door J. J. Backer Dirks. Rotterdam : Nijgh, 1865
Content