Titel / Beschreibung
De Nederlandsche zeemagt, in hare verschillende tijdperken geschetst : . Het bloeitijdperk der zeemagt, na den vrede van Munster, tot aan den vrede van Nijmegen / door J. J. Backer Dirks. Rotterdam. 1867
Inhalt