Titel / Beschreibung
De Nederlandsche zeemagt, in hare verschillende tijdperken geschetst : . Van de vroegste tijden tot aan den vrede van Munster / door J. J. Backer Dirks. Rotterdam. 1865
Inhalt